česky english

Popis detekce stoupavých proudů

Projekt Bezdrátové měření teploty v reálném čase (Wireless real-time temperature measurement - WRTTM) se zabývá měřením a vyhodnocením malých a rychlých změn teploty v reálném čase. Systém byl speciálně navržen a vyvinut tak, aby uživatel mohl najít vzestupné proudění vzduchu v letecko-modelářském sportu. Znalost aktuálních podmínek proudění vzduchu je zásadní hlavně v kategoriích bezmotorových a volně létajících modelů letadel F1A. Také u některých kategoriích, kde je pohon povolen. Například letadla poháněná gumovým svazkem F1B.
Zařízení se skládá z přijímače a čidel, které obsahují rychle reagující přesné teplotní senzory s velkou přesností. Jeden přijímač muže obsluhovat až 250 čidel. Na letišti by měl být snímač umístěn na stožáru na vzdáleném místě od místa, kde se model letadla hází. Přijímací zařízení může být umístěno na vhodném místě dle volby uživatele. Naměřená data jsou ze senzorů do přijímače přenášená digitálně. Každá sada má nastaven z výroby svůj kanál. Program na počítači vykresluje graf teploty. Vzestupné proudění vzduchu pak lze určit vizuální analýzou kolísání teploty z tohoto grafu.

Grafický program na PC vypadá takto: bezdrátové měření teploty

SW na PC v reálném čase zobrazuje barevně odlišené grafy přijímaných hodnot. Možnosti nastavení: Délka časové osy se nastavuje dle počtu posledních hodnot, které má program zobrazovat. Tedy se to dá přibližně přepočíst na časový úsek. Graf se postupně posouvá. Graf dynamicky upravuje svoji velikost dle potřeby. Nastavení minimálního zobrazovaného rozsahu osy Y.

Jak se zařízení chová v reálu, můžete vidět na záznamu videa:

Nová verze zařízení, propojená s tabletem:

Čidla jsou spárována s přijímačem, každá sada pracuje na vlastním kanále.

Je možné dodatečně vyrobit čidla. Čidlu se nastaví totožné hodnoty a spáruje se s přijímačem.

Čtyři bezdrátová čidla s přijímačem:
bezdrátové senzory
otevřená čidla:
otevřená čidla
detail vnitřku krabičky s elektronikou a čidlem:
detail  bezdrátových senzorů
Nová menší bezdrátová teplotní čidla:
bezdrátová čidla teploty
© 2010-2024 , Bc. Josef Jebavý
Design by Milada & černá ovec